CBU-100/MK20石眼2

ca888亚洲城客户端 1

ca888亚洲城客户端 2

ca888亚洲城客户端 3CBU-100/MK20石眼2。MK12ca888亚洲城客户端,美国ca888亚洲城客户端 4

ca888亚洲城客户端 5MK50美国ca888亚洲城客户端 6

  • 名称:石眼2(Rockeye 2)MK20反坦克子母炸弹
  • 研发单位:美国海军军火为主,霍尼韦尔集团
  • 名称:MK4/MK5机炮吊舱
  • 研究开发单位:皇家轻军械工厂
  • 名称:MK12狙击步枪
  • 创设商:岩岛兵工厂
  • 口径:小口径
  • 名称:MK50反潜鱼雷
  • 研究开发单位:霍尼韦尔防务系统公司,Garrett公司
  • 研制时间:世界二战后